dr Jarosław Uziałło - psychiatra

(GMC Ref. No 7192535)
dr Jarosław Uziałło - psychiatraJestem lekarzem psychiatrą. Studia medyczne ukończyłem w 1996 r. Będąc na studiach od drugiego roku działałem w Psychiatrycznym Kole Naukowym, gdzie powstały pierwsze prace naukowe. Po studiach związałem się z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym,  w którym pracowałem ponad 10 lat na stanowiskach: młodszy asystent, asystent, starszy asystent, ordynator, dyrektor medyczny, dyrektor naczelny. Pierwszy stopień specjalizacji ukończyłem w 1999 r , tytuł specjalisty uzyskałem w 2003 roku.

Równolegle uczyłem się psychoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie gdzie po czterech latach ukończyłem szkolenie u profesora Aleksandrowicza. Również wtedy ukończyłem kurs hipnozy. Prowadząc oddział detoksykacyjny dla osób uzależnionych stworzyłem pierwszy program substytucyjny w Województwie. Przez ponad dziesięć lat orzekałem w sprawach cywilnych i karnych jako biegły sądowy Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Również 10 lat pracowałem jako lekarz konsultant w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Od sześciu lat konsultowałem trzy zakłady karne w Województwie. Prowadziłem również prywatną praktykę psychiatryczną. Po ukończeniu pracy w Szpitalu Psychiatrycznym zacząłem pracować w prywatnej służbie zdrowia, gdzie stworzyłem m. in. Poradnię Psychiatryczną i Leczenia Uzależnień.

Ukończyłem również studia podyplomowe z zarządzania  w służbie zdrowia i psychologii zarządzania. Moje zainteresowania to fotografia podwodna, sport.