Dr n.med. Jarosław Michał Iwanicki - ortodonta, gnatolog

(GDC Ref.No.252779)

Jarosław Iwanicki - ortodonta, gnatolog w PMC Medic

Dr n.med.  Jarosław Michał Iwanicki uzyskał tytuł lekarza dentysty na Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1988 roku gdzie zaraz po ukończeniu studiów został asystentem w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji.

W międzyczasie ukończył specjalizacyjne studia podyplomowe z zakresu nowoczesnej ortodoncji w Centre d’Orthodontie et d’ATM we Francji. W 1991-92 otrzymał Stypendium Rządu Republiki Francuskiej w doskonaleniu Techniki Bioprogresywnej Rickettsa. Od 20 lat  z powodzeniem pracuje w prywatnej praktyce ortodontycznej we Wrocławiu a od 2009 również w Zurichu.

W swojej praktyce ortodontycznej stosuje aparaty stale od strony językowej -całkowicie niewidoczne: Incognito 3M,eBrace,Forestadent oraz Clear Aligner Braces. Ponadto stosuje w leczeniu tradycyjnie klejone aparaty stałe Rickettsa, Straight wire, MBT, Edgewise jak również zamki samoligatutujace, ultraestetyczne i tradycyjne. Ponadto używa podczas leczenia aparaty ruchome jak: Ap.Batersa, Metzeldera, Twin-Block, płytki Schwarza oraz zajmuje się leczeniem dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych.

Doktor Jarosław Iwanicki w 2009 roku uzyskał uprawnienia do prowadzenia praktyki medycznej na terenie Konfederacji Szwajcarskiej. W 1991 roku został kierownikiem grantu “ Komputerowa analiza zdjęć telerentgenowskich bocznych głowy “ finansowanego przez Polski Komitet Badan Naukowych.

Tytuł doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii, specjalność ortodoncja uzyskał w 2005 roku. Doktor w trakcie swojej pracy zawodowej aktywnie uczestniczy w licznych seminariach oraz jest autorem wielu publikacji w czasopismach indeksowanych.

W pracy zawodowej posługuje się dodatkowo w j. angielskim i francuskim.

Do jego prywatnych zainteresowań należy narciarstwo alpejskie, wspinaczki wysokogórskie oraz żeglarstwo.

Przykłady leczenia ortodontycznego przeprowadzanego przez doktora:

Przykład 1

Przyklad 1a

Przed leczeniem

Przyklad 1b

W trakcie leczenia po 14
miesiącach

Przyklad 1c

Koniec leczenia po 24
miesiącach

Przykład 2

Przyklad 1a

Przed leczeniem
wiek pacjenta 9 lat

Przyklad 1b

Po 6 miesiącach I fazy
leczenia

Przyklad 1c

Po 12 miesiącach II fazy leczenia

Przyklad 1c

Koniec leczenia
wiek pacjenta 14 lat

Przykład 3

Przyklad 1a

Pacjentka dorosła
przed leczeniem

Przyklad 3b

Po 12 miesiącach leczenia

Przyklad 3c

Koniec leczenia po 20
miesiącach

Przykład 4

Przyklad 1a

Pacjentka dorosła.
Siekacze górne mocno
przesunięte w lewo
(na fotografii w prawo)

Przyklad 4b

Całkowity brak miejsca
dla trójki lewej górnej (23).
Ząb nr 23 znajduje się
całkowicie w kości

Przyklad 1c

Rozsunięcie zębów
i zrobienie przestrzeni
dla zęba 23 bez
usuwania zębów

Przyklad 1c

Włączenie zęba 23 do aparatuPrzyklad 1a

Po 16 miesiącach leczenia

Przyklad 1b

Koniec leczenia po 20
miesiącach, strona lewa

Przyklad 1c

Koniec leczenia 
centralnie

Przykład 5

Przyklad 1a

Przed leczeniem,
zgryz otwarty

Przyklad 1b

Po 10 miesiącach leczenia

Przyklad 1c

Koniec leczenia po 18
miesiącach

Przykład 6

Przyklad 1a

Diastema. Obie górne
trójki obrócone o 90 stopni

Przyklad 1b

Po 8 miesiącach leczenia

Przyklad 1c

Koniec leczenia po
18 miesiącach